અમારા વિશે

ઈ-સેવા એ એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં ગુજરાતી ભાષામાં શિક્ષણ, વ્યવસાય તથા રોજબરોજની સમસ્યાના ઉકેલ માટે વિવિધ ડિજિટલ સાઇટ્સ/એપ્સ બનાવવામાં આવે છે.

ભજનાવલી.xyz એક એવી જ વેબસાઈટ છે કે જેમાં વિવિધ ભજનો ના લખાણને સરળતાથી ગમે ત્યારે અને કોઈપણ મોબાઈલ કે કમ્પ્યુટર પર મેળવી શકાય છે.

ભજનાવલી શબ્દ વિશે ગુજરાતીલેક્સિકનમાં અર્થ જુઓ.

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz