એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની

મીરાબાઈ

એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની

મેરો દર્દ ના જાણે કોઈ ... એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

શૂળી ઉપર સેજ હમારી,

કિસ બિધ સોના હોય,

ગગન મંડલ પર સેજ પિયા કી

કિસ બિધ મિલના હોય ... એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

ઘાયલ કી ગત ઘાયલ જાને,

ઔર ન જાને કોય,

જૌહરી કી ગતી જૌહરી જાણે,

કી જિન જૌહર હોય ... એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

દરદ કી મારી વન વન ભટકૂઁ

વૈદ્ય મિલ્યા નહીં કોય

મીરાં કી પ્રભુ પીડ મિટેગી

જબ વૈદ્ય સાંવરિયો હોય ... એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz