મન વૃત્તિ જેની સદાય નીર્મળ

ગંગાસતી અને પાનબાઈ

મન વૃત્તિ જેની સદાય નીર્મળ

પડે નહીં ભવસાગર માંહ્ય રે,

સદગુરૂના ચરણમાં ચિત્ત મળી ગયું

લાગે નહીં માયા કેરી છાંય રે ....

પિતૃ, ગ્રહ, દેવતા કોઈ નડે નહીં

જેનું બંધાણું વચનમાં ચિત્ત રે

આવરણ એને એકે નહીં આવે

વિપરિત નથી જેનું મન રે .... મન વૃતિ જેની

અંતર કેરી આપદા સર્વે મટી ગઈ

જેને સદગુરુ થયા મહેરબાન રે

મન કર્મ થકી જેણે વચન પાળ્યું

મેલી દીધું અંતર કેરું ભાન .... મન વૃતિ જેની

હાનિ અને લાભ એકે નહીં જેને ઉરમાં

જેને માથે સદગુરુનો હાથ રે,

ગંગા સતી જોને એમ જ બોલિયા

ટળી ગયા ત્રિવિધનાં તાપ રે .... મન વૃત્તિ જેની

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz