મને કૃષ્ણ કનૈયાની મોરલી ગમે

મીરાબાઈ

મને કૃષ્ણ કનૈયાની મોરલી ગમે,

મને જશોદાના લાલની મોરલી ગમે.

મને કૃષ્ણ કનૈયાની ...

રાત-દિવસ મારા મનમાં વસી,

રાત-દિવસ મારા દિલમાં વસી,

મને કૃષ્ણ કનૈયાની ...

વા’લા વનમાં તેં મોરલી વગાડી હતી,

તમે સુતી ગોપીને જગાડી હતી,

મને કૃષ્ણ કનૈયાની ...

વા’લા મોરલીમાં આવું શું જાદુ કર્યું,

તમે સારું ગોકુળીયું ઘેલું કર્યું,

મને કૃષ્ણ કનૈયાની ...

મીરાં મસ્ત બની છે સાધુ-સંતમાં રે,

એ તો વહી ગઈ રણછોડજીનાં અંગમાં રે,

મને કૃષ્ણ કનૈયાની ...

••• ✦ •••

આ ભજન શેર કરો

ભજનાવલી.xyz • https://bhajanavali.xyz